Indkaldelse til generalforsamling 2018

 

Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 18:00

Afholdes i Naturbørnehuset, Veddevej 19.

Stemmeret kun ved gyldigt medlemsskab.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning v. formanden.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, v. kassereren.

4. Formanden fremlægger fremtidige evt. aktiviteter.

5. Behandling af indkomne forslag:

   a. Ændring af termin for kontingentbetaling.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelses medlemmer:

   På valg er:

   Jens Olsen, modtager genvalg
   Charlotte Bertelsen, modtager genvalg

8. Valg af suppleant:

   På valg er:

   Morten Stenvedel, modtager genvalg

9. Valg af bilagskontrollant:

   På valg er:

   Helle Vibeke Poulsen, modtager genvalg

10. Eventuelt.

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 14. marts 2018.

 

Foreningen er vært ved en let anretning inkl. 1 øl eller vand for foreningens medlemmer, husk at medbringe tallerken, bestik, glas og kop til eget brug.

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til bespisningen senest d. 14. marts 2018 på e-mail adressen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Nye medlemmer optages ved indbetaling af kr. 100 på reg. 0573 konto 439 936 1494.