• Døjringe

  •    
      

   Endelig er der Døjringe – den ældste bebyggelse i sognet. Der er kun 3 andre inge-byer i nærheden: Kyringe, Gyrstinge og Heglinge (Pedersborg). Ellers er de i passende afstand fra havet som fx Buddinge, Helsinge, Skævinge, Gevninge, Veddinge, Gislinge, Svinninge, Skippinge, Snertinge og Viskinge.

   1298: Dødringæ, 1329: Dythringæ. I 1682 og i atlas fra1903: Dyringe.
   (Betydning: sløvt rindende vandløb eller stedet med dodder eller dudr?).
   På et generalstabsskort før1900 læses Dødringe – et navn, som amtmand i Sorø 1871-1902 kammerherre Emil Vedel ønskede fremmet. Men man ville ikke have navnet, truede faktisk amtmanden, og det blev snart igen slettet.

   Døjringe blev udskiftet 1793 som den sidste landsby i sognet. Ved udskiftningen kom en del byjord under den nyanlagte Bromme Plantage – p.g.a. sandflugt var det den bedste løsning.

   Førhen var Døjringe den næststørste landsby, som tidligt kom under Sorø Kloster:

   1586: 12 gårde 1682: 12 gårde (heraf fire øde og en under Munke Bjergby Kirke).

   Vangene var i 1682: Kedehøj – eller Toufidsvangen, Skovledsvangen, Kællingevaadsvangen.

   På et kort fra 1789 hedder vangene: Poelsbo-Vangen, Store Skov Vang og Brovang.

   En hovedgård har der været i Døjringe. Tilhørende adelsmanden Petrus Niclæssen 1329-47.

    

   Hver landsby sin smedje - her smedjen i Døjringe


   I Døjringe finder vi gårde som Husbjerggård, Ballerholmsgård og Tvedelystgård. Mod syd Ulriksholm og nordpå Digestensgård og Damsgård.

   Længere ude mod øst finder vi Holtegård og Døjringegård. På Døjringegård er der en større produktion af juletræer. Her holder også Compac Sjælland til. Et entrepenørselskab indenfor naturpleje, vandløbsrensning, skovdrift m.v.

   Længst ude nordøst på ligger Døjringe Huse. Som sædvanlig er husene placeret længst ude.

   Ved Holtebakke på Nødbrøndsvej yderst mod sydøst i sognet øst for Døjringe Mose er der en malkekvægsbesætning – Sortbroget Dansk. Og som nabo hjortefarmen på Hjortsølund.

   Toftegård (4A) lige øst for bykernen har Vagn Jensen – søn af sognets sidste sognerådsformand Thorkild Jensen (V) – noget ret sjældent i sognet i dag: Nemlig produktion af svin.


   Døjringe Mølle 1904


   Døjringe Mølle 1919

   Døjringe havde en hvidkalket mølle 1868 bygget af Jens Eliassen, Damsgård – med bageri og høkerhandel. Møllen brændte 1926. På denne tidligere mølle ved Sorø-Holbæk-vejen boede den norskfødte billedhugger og keramiker Jens Christian Ebbestad (1927-1995), som kom til Danmark 1961. Han var tegnelærer på Sorø Akademi 1975-1991.

   Et keramisk relief – Kristustræet – er købt 1981 af Munke Bjergby Menighedsråd, og hans skulpturer ses på Sorø Rådhus. Han skabte det fine relief med byvåbnet over Sorø Rådhus. Hans værker ses i Svømmehallen i Haslev, Børnehospitalet i Dianalund og Centralbiblioteket i Slagelse. Springvandsskulptur ”mor og søn”, Storgade 12 og Jesus og apostlene”, Storgade 14.

   Den store rødstensvilla længst mod vest i Døjringe blev bygget af murermester Tage Jacobsen (1920-1991). Han var i 1962 medstifter af en lokal borgerliste. Han valgtes ind i Munke Bjergby sogneråd og var senere i Stenlille Kommunalbestyrelse. I hjemmet dannedes i 1986 en forening bag Borgerlisten, som i dag er repræsenteret i Sorø Byråd.

   I den tidligere Stenlille Kommune var der i alt 5 borgmestre. To af disse udgik fra Borgerlisten, nemlig Kaj Hansen, Stenlille Sogn, tidl. Døjringe og John A. Jensen, Vandløse i Stenmagle Sogn. Sidstnævnte har været i kommunalbestyrelsen siden 1978 – nu som medlem af Sorø Byråd.

    

   Borgmester Ivan Hansen, Sorø, erhvervs- og turistchef Anne Hjelm og borgmester John A. Jensen, Stenlille (Månedsmagasinet Erhverv 1994)

   Tage Jacobsen stod i 1975 for murerarbejdet på Stenlillehallen og rådhusudvidelsen i Stenlille 1980.

   På Døjringevej 27 vest for byen ligger Toresholm – et privat opholdssted for 8 voksne.

    

   Døjringe Station ved åbningen 1903

    
      
    
  •    
      

   På Dugperlen i det nedlagte Døjringe Andelsmejeri lavede man små arbejdsvogne med motor, trillebører og landbrugssprøjter.

   Tekst og foto er fra Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37 (biblioteket), 4295 Stenlille  | Tlf.: 57 80 36 40

    
      
    
       
   
  •    

   
   
  • Lokalhistorisk Arkiv Stenlille | Hovedgaden 37 (biblioteket), 4295 Stenlille  | Tlf.: 57 80 36 40