Bestyrelse pr. 30/3 2022

Peter Lauridsen, formand                 Dorthe Bjerregaard, næstformand             Hanne møllerhøj, kasserer
Sorøvej 3, 4180 Sorø                        Døjringevej 43, 4180 Sorø                         Sorøvej 8, 4180 Sorø
53287359                                         61798594                                                   21718600

 

                            Charlotte Bertelsen, menigt medlem                        Stig Nielsen, sekretær
                            Sorøvej 5, 4180 Sorø                                                Dyssevej 7, 4180 Sorø
                            27647902                                                                 29399027